Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 82

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Břízy – ul. Křižíkova

03.07.2017

Zadání:

Chtěl bych nahlásit problematické dřeviny ve „dvoře“ mezi domy na ulici Křižíkova. Ve dvoře rostou břízy, které jsou (podle místních) již přiliš vysoké a při velkých větrech představují riziko. Na dvoře si hrávají děti, což situaci činí horší.

Prosím o nějaké vhodné řešení.

Děkuji

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

v rámci rajonového čištění došlo k odstranění suchých větví a byly zajištěny průchozí a průjezdní profily u dřevin. V městském obvodu probíhají pravidelné průběžné kontroly veřejné zeleně a zjištěné nedostatky jsou následně řešeny.

Děkujeme za podnět.

Polámané větve, 2 uschlé jehličnany – ul. Křižíkova

03.07.2017

Zadání:

Před vchodem Křižíkova 2850/6 je velký košatý listnatý strom, který sice vichřici 13.6. ustál, ale spousta jeho větví je polámána a zůstala viset na stromě, na jiných větvích, a nyní představují nebezpečí pro kolemjdoucí, protože se dá očekávat, že při dalším větru mohou spadnout.

Dále nám tam stojí 2 uschlé jehličnany, které již svůj život ukončily a jsou také potenciálním rizikem.

Prosil bych tedy o prořezání zlámaných větví živého stromu a o odstranění 2 uschlých stromů.

Děkuji

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

suché dřeviny byly zařazeny do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny  k rozhodnutí. Následně byla podána žádost o souhlas s odstraněním dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Na základě tohoto rozhodnutí bude s dřevinami naloženo. Je prováděna průběžná kontrola zeleně a zjištěné nedostatky jsou následně odstraňovány.

Děkujeme za podnět.

Nepořádek – ul. Sadová 12 + sečení trávy (soukromý pozemek)

28.06.2017

Zadání:

Dobrý den,

chtěla bych upozornit na častý nepořádek ze strany ubytovaných na ubytovně Sadová 12, Ostrava. Je pravdou, že díky už dřívějším připomínkám k úklidu, zatím pravidelně se před ubytovnou zametá a drobný nepořádek uklízí, nicméně velice časté jsou odhozené nákupní vozíky a torza nábytku a bílé techniky. Zároveň bych ráda upozornila na vysokou trávu, která se ještě letos ani jednou nesekala.

Předem moc děkuji za pochopení a případné sjednání nápravy.

28.06.2017

Řešení:

Dobrý den děkujeme za Váš podnět.

Tento pozemek je v soukromém vlastnictví, vlastník byl vyzván k celkové údržbě a úklidu předmětného pozemku.

Vrostlá túje – ul. Hornická

26.06.2017

Zadání:

Dobrý den, bydlím na ulici Hornická 1198/78, Ostrava 2. Před domem u hlavní cesty máme vzrostlou tůji, bohužel tato není již několik let zastřižená. Bydlím v přízemí a tato tůje mi zastiňuje okno v kuchyni. I v tomto období musím celodenně svítit. Prosím o nápravu.

Děkuji a přeji hezký den

28.06.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

K zastřižení túje dojde do konce měsíce srpna 2017 pracovníky naší příspěvkové organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz.

Údržba zeleně – ul. Ženíškova, Gregorova, Slavíčkova a okolí

26.06.2017

Zadání:

Dobrý den, chci se zeptat, zda Váš úřad má přehled o tom, jak se firma na údržbu zeleně stará o naši lokalitu. Jde o ulice Ženíškova, Gregorova, Slavíčkova….a okolí…V těchto místech je neposekaná tráva už velmi dlouhou dobu, je vysoká, nevzhledná. Také se v této lokalitě nachází spousta přebujelých keřů, které by bylo vhodné prořezat…..pokud si uděláte místní šetření, jistě mi dáte za pravdu. Naše lokalita se nachází poblíž Nové radnice, ale nevypadá příliš reprezentativně. V průchodu mezi domy mezi ulicí Gregorova a Zborovská je již několik dnů nakáleno, jsou tam také odpadky, ještě to bohužel nikdo neuklidil. Doufám a se mnou jistě občané řádně platící daně, že bude vše napraveno. Děkuji.

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Dnes 28.6.2017 při kontrolní činnosti nebyl zjištěn popisovaný nepořádek, viz foto. Jedná se o lokalitu, kde se provádí úklid každý den mimo soboty a neděle. Takže pokud nepořádek vznikl přes víkend, tak v pondělí byl odstraněn.

Poslední kosení této lokality bylo provedeno do 18.5.2017. Další pokos a to ulice Gregorova byl uskutečněn 13.6. 2017. V současné době a to od 26.6.2017 provádíme další celkový pokos této lokality.

Ořezy keřů se provádějí každoročně a to v měsících červenec a srpen. Také v letošním roce budeme v těchto měsících provádět ořezy keřů.