Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 82

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Nepořádek kolem památníku a na náměstí – nám. Sv. Čecha

14.07.2017

Zadání:

Dobrý den,

obracím se na vás s prosbou o pravidelnější úklid nám. Sv. Čecha a to jak na samotném náměstí, tak prostoru u památníku padlých z první světové války u kostela.

Denně je v těchto místech nepořádek způsobovaný mladými lidmi, kteří si z památníku udělali místo setkávání a na opakované výzvy k úklidu nereagují. Dále bych zmínil, že si v těchto místech někteří lidé udělali z kostela veřejné WC a močí na jeho zdi. Přičemž se jedná o kulturní památku a architektonicky publikovanou stavbou významného vídeňského architekta. Vzhledem k vzrůstající romské komunitě bych rád požádal o možnost navýšení městských strážníků, kteří by pokutovali vandalismus a znečišťování prostoru náměstí, počínaje tramvajovou zastávkou až k budově městskému archivu. Můžete mi také prosím poradit, kde bych se mohl dozvědět, či na koho se mohu obrátit s dotazem, jakým způsobem je rozhodováno o rozšiřování ubytoven v Ostravě Přívoze a zda existuje nějaká koncepce prevence vandalismu?

Na přiložené fotografii je zachycen znečištěný památník ze dne 13.7.2017.

Děkuji za tyto stránky.

14.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

tato lokalita je uklízena každodenně v dopoledních hodinách. Jedná se o porušování veřejného pořádku neukázněností některých občanů, při zjištění takovéhoto jednání může kdokoliv kontaktovat Městskou policii Ostrava na telefonním čísle 156.

Znečištěný památník bude uklizen pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Váš podnět byl předán městské policii.

Koncepci prevence kriminality naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje, viz: http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-dokumenty-prevence-kriminality-43559/

S Vašim dotazem ohledně ubytoven se prosím obraťte na odbor stavebního řádu a přestupků, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Děkujeme za Váš podnět.

Suchý jehličnan -ul. Na Široké

13.07.2017

Zadání:

Celá léta tady pěkně rostl než mu nejspíš nějaký „dobrák pomohl“ a uschnul. Prosím o odstranění než někomu spadne na hlavu. Děkuji

13.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

suchá dřevina je zařazena do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny  k rozhodnutí. Následně bude podána žádost o souhlas s odstraněním dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Orgán ochrany přírody při rozhodování ve věci postupuje dle lhůt, stanovených správním řádem.

Děkujeme za Váš podnět.

Přechod – ul. Mariánskohorská

13.07.2017

Zadání:

Dobrý den, chtěla bych nahlásit vadné tlačítko u přechodu na Mariánskohorské ulici,na křižovatce u podjezdu směrem na Porubu.U tohoto přechodu byl původně i Autobazar Luka.

13.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět byl předán správci příslušného zařízení – Ostravské komunikace, a.s.

Nepořádek – nám. Svatopluka Čecha

13.07.2017

Zadání:

Dnes opět hezké ráno v Ostravě Přívoze. Chodníky kolem nám. Svatopluka Čecha plné odpadků, téměř denní záležitost…

d

14.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

tato lokalita je uklízena každodenně v dopoledních hodinách. Jedná se o porušování veřejného pořádku neukázněností některých občanů, při zjištění takovéhoto jednání může kdokoliv kontaktovat Městskou policii Ostrava na telefonním čísle 156.

Přerostlé keře – ul. Dr. Malého

12.07.2017

Zadání:

Ul. Dr. Malého poblíž ul. Havířské – přerostlé keře zasahující již více než do poloviny chodníku.

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

úprava zeleně v této lokalitě je zajišťována dodavatelsky, úprava keřů je dle harmonogramu prací prováděna v letních měsících.

Děkujeme za Váš podnět.