Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 81

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Stromy – ul. Sadová

14.06.2017

Zadání:

Prosím o vyřešení problému se stromy podél ul.Sadová.

Již prvotní výsadba byla špatná-nepřiměřeně hustá a tudíž jsou stromy prorostlé vzájemně do sebe a tedy většina větví suchá.Tyto pak padají,nebo se nalomí a ohrožují chodce i auta.Po včerejší silné bouřce opět popadaly i poměrně silné větve do vozovky.Několik těchto větví tam již leží dlouhou dobu,pokud přijedou dělníci na sečení trávy,pouze to celé objedou a nechají trávu neposečenou a větví si nevšímají.Navíc v tomto hustém porostu se zabydlely straky,a na chodnících,autech a přilehlých plotech a zídkách jsou kvanta jejich trusu.

Bylo by tedy možno zjednat nápravu?-prořezat větve,event.zredukovat počet těchto stromků?

Děkuji a prosím o odpověď.

 

14.06.2017

Řešení:

Stav předmětné aleje je nám znám. Seznam poškozených dřevin byl předložen radě městského obvodu jako vlastníkovi dřevin k rozhodnutí. Rada s odstraněním dřevin vyslovila souhlas a následně byla podána žádost o povolení kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Městský obvod již zadal vypracování projektové dokumentace na revitalizaci celé aleje.

 

Díra v chodníku – ul. Lechowiczova

09.06.2017

Zadání:

Dobrý den. V příloze vám zasílám fota vymleté zeminy pod asfaltovým povrchem chodníku u domu č. 25/2843 v ul. Lechowiczova.

14.06.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Díra v chodníku byla opravena pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Nepořádek – řeka Ostravice

08.06.2017

Zadání:

Dobrý den,

chtěl bych upozornit na odpadky podél řeky Ostravice. Jedná se o pravý břeh proti proudu řeky, prakticky od mostu na ul. Muglinovská až po hradní lávku. Nejvíce odpadků je pod Sýkorovým mostem. Bylo by dobré, kdyby se tomuto prostoru někdo věnoval pravidelně. Děkuji.

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět byl předán Povodí Odry, v jehož správě jsou dané pozemky.

Střepy

08.06.2017

Zadání:

Zdravím. U Jiráskova náměstí, jak je bývala menza, před tím je socha-koule-prolízačka pro děti… tak tam občas napadne nějakého lumpa hodit tam něco zajímavého, nyní rozbít flašku, takže tam zůstaly střepy…je to tak na vysavač, tak nevím, zda to nějak zmáknete…budem rádi 🙂 Totéž, střepy jsou v oblasti kamínků okolo kostela sv. Václava…tež oblíbená oblast na hraní… díky

09.06.2017

Řešení:

Střepy byly uklizeny pracovníky technických služeb.

Indiánské městečko

07.06.2017

Zadání:

Dobrý den,

Bylo by třeba opravit některé prvky na dětském hřišti na Fifejdách II, tzv. indiánském městečku. Jedná se především o opravu lavičky okolo stromu (uprostřed hřiště) a také o díry v mostcích, které jsou nebezpečné pro děti. Děkuji

28.06.2017

Řešení:

Dobrý den děkujeme za Váš podnět.

V předmětné lokalitě tzv. Indiánského městečka dojde v nejbližší době k opravám nevyhovujících prvků prostřednictvím Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. Součástí je i oprava děr v mostních konstrukcích a lavičky okolo stromu.