Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.







Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 80

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Neposečený pozemek – soukromý vlastník, ul. Chopinova

19.06.2017

Zadání:

Dobrý den,

 

v příloze zasílám fotografie, v jakém stavu se nachází permanentně nezastavěný pozemek na konci ulice Chopinovy, v ústí k Mariánskohorské, což je v těsné blízkosti Památkové zóny Přívoz.

 

Jedná se o stavební parcely č. 365 a č. 382/1 v k.ú. Ostrava – Přívoz, u nichž je v katastru nemovitostí uveden vlastník:

Residence Chopinova s. r. o., Koněvova 158/43, 130 00  Praha 3 – Žižkov.

 

Tyto pozemky jsou dlouhá léta nepoužívané a zatravněné, avšak v minulosti je aspoň 1-2x za rok někdo pokosil (měly jiného vlastníka – EnterCity s. r. o., Nad Závěrkou 7, Praha – Břevnov). Poslední léta na nich neroste jen tráva, ale také bodláky a hlavně agresivní náletový plevel (dužinaté keře), který je rok od roku mohutnější a vyšší.

V roce 2016 se tyto pozemky dočkaly kosení už jen jednou, na podzim, pouze z nejhoršího, a pokosený odpad (pouze dužinaté keře) ani nebyl shrabán a odstraněn.

V současné době dosahuje vzrůst plevele výšky přes 2 metry a silně připomíná džungli uprostřed civilizované zóny obce… Vysoký nežádoucí plevel se náletem usídlil rovněž u kontejnerů podél zdi a zídky přilehlého domu Chopinova 7 (viz foto 06), odkud je ho třeba chemicky vyhubit – ne jen uřezat.

 

Uvědomuji si, že zřejmě obec nebo Technické služby Ostrava se o kosení těchto pozemků nemají povinnost starat, ale předpokládám, že je v kompetenci obce vyzvat přespolního vlastníka, aby své – zřejmě investičně výhodné! – pozemky v cizím městě pravidelně udržoval a nenechával nám tady enormně bujet nežádoucí vegetaci.

Žádám Vás tedy, abyste majitele pozemků vyzvali k odstranění této džungle v co nejkratším čase s tím, aby se zároveň o své pozemky staral pravidelně.

 

Děkuji.

S pozdravem

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Váš podnět byl předán k řešení stavebnímu úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, do jehož kompetence tato problematika spadá.

Chybějící dopravní značka – ul. U Tiskárny

16.06.2017

Zadání:

Přeji pěkný den

a dávám Vám tímto na vědomí, že na začátku ulice U Tiskárny v Ostravě – Přívoze (ve směru z ulice Chopinovy) asi před měsícem zmizela jedna ze dvou dopravních značek, sdružených na jednom stojanu – a to Zákaz stání. Druhá dopravní značka – Jednosměrná ulice zůstala nedotčena.

Prosím o její nové osazení, neboť v ulicích Chopinova a U Tiskárny mají řidiči kvůli nedostatku parkovacích míst v přilehlé oblasti přes den neustále tendenci zákaz stání porušovat. Mnozí tady parkují půl hodiny, několik hodin, i půl dne…

Dávám Vám dále ke zvážení, zaměřit se více na tuto oblast a porušování zákazu stání, a řidiče nekompromisně pokutovat, aby se naučili ctít dopravní značení, která tady nejsou pro legraci. Porušování zákazu stání se zde za poslední rok nebývale rozmohlo a stalo se úplnou samozřejmostí, což pochopitelně nese problémy s průjezdností těchto ulic a závozníkům či přepravním službám denně (Po až Pá) činí problémy při skládání a expedici zboží nebo předávání poštovních balíků.

 

Děkuji.

S pozdravem

16.06.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Značka byla doplněna a Váš podnět týkající se dodržování dopravních předpisů byl předán Městské policii Ostrava do jejichž kompetence tyto činnosti spadají.

Větve, tráva – ul. Sokolská třída

15.06.2017

Zadání:

Prosím o uklizení popadaných větví na ulici Myslbekova a dále na ulici Sokolská Třída ve vnitroboku směrem k hřišti TJ Lokomotiva , hned naproti je kontejnerové stání , dále bych chtěl požádat o uklizení nepořádku u tohoto kontejnerového stání a nakonec bych měl dotaz , kdy konečně bude posekaná tráva na Sokolské Třídě čísel 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 94 – jedná se o travnatou plochu u hřiště TJ Lokomotiva a dále na Sokolské Třídě čísel 96 , 98 a 100 ve vnitrobloku . Děkuji za sjednání nápravy .

 

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

údržba pozemků ve správě městského obvodu již proběhla. Majitelé ostatních pozemků (RESIDOMO, Asental Land s.r.o., RESIDOMO s.r.o.) byli vyzvání k nápravě stavu.

Kontejnery na sběr hliníku

14.06.2017

Zadání:

Dobrý den,

chci poprosit o zveřejnění míst, kde jsou umístěny odpadní kontejnery na sběr a budoucí recyklaci hliníku. Ideálně, když místa budou zveřejněna přímo na vašem portálů. Hledala jsem, ale nenašla. Pokud to někde najdu, prosím o informaci, kde.

Děkuji velice.

19.06.2017

Řešení:

Hliníkové obaly lze vhazovat do žlutých nádob – tzn. do kontejnerů či popelnic na plast. Jejich rozmisťování a svoz je plně v kompetenci společnosti OZO Ostrava s.r.o., která zajištuje sběr odpadu v Ostravě a okolních obcích. Žluté nádoby na separovaný odpad lze najít v dostatečném množství na celém území města Ostravy. Pro podrobnější informace se lze obrátit na společnost OZO Ostrava s.r.o.

 

Pořezané stromy – ul. Křižíkova

14.06.2017

Zadání:

Po úterní krátké vichřici nám před vchodem Křižíkova 2850/6 spadly 2 stromy. Hasiči ihned stromy nařezaly a odklidili ze silnice a chodníku. Nicméně nařezané stromy zůstaly ležet na trávě v okolí. Zůstaly tam také vyvrácené kořeny spadlých stromů. Prosím o odklizení. Děkuji

 

Řešení:

Vše bylo odstraněno pracovníky technických služeb.