Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 80

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Nadměrný hluk – Colours of Ostrava

31.07.2017

Zadání:

Dobrý večer,

Obracím se na Vás s prosbou o radu či pomoc.

Ve dnech konání festivalu Colours of Ostrava se opravdu nedá spát. Trvá  to 4 dny. Chodim do práce.  To se jako občan města Ostrava nemohu po dobu 4 dnů vyspat? Proto Vás prosim o sjednání nápravy.  Připadně prosim o radu, kam se obratit.

Dále Vás žádám, aby jste se ráno přišli podívat popř uklidit přilehlý park. Aby bylo čistotě  a pořádku učiněno zadost.

14.08.2017

Řešení:

Dobrý den,

tato záležitost je v kompetenci statutárního města Ostravy, které danou problematiku řeší obecně závaznou vyhláškou 7/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Proto se s Vašimi podněty a připomínkami obracejte na statutární město Ostrava.

Po dobu konání festivalu byl v dané lokalitě umístěn velkokapacitní kontejner a zároveň úklid prováděl větší počet pracovníků. Úklid byl prováděn i na odpoledních směnách i v sobotu a v neděli.

Zajištění kontejneru – park ul. Na Jízdárně

31.07.2017

Zadání:

Dobrý den, bylo by možné při pořádání Colours zajistit velkoobjemový kontejner do přilehlého parku na ul. Na jízdárně. vzhledem k tomu, že počasí je příznivé, tak je předpoklad, že účastníci festivalu budou během dne, tak jako pokaždé, posedávat v tomto parčíku. Ty dva malé, v současnosti plné a jeden je navíc poškozený, odpadkové košíky, zřejmě na takový nápor nebudou stačit. Protože jsem na to upozorňovala už minulý rok,myslela jsem, že letos to bude samozřejmostí, jinak budete muset posílit četu pracovníků z TS na úklid. S pozdravem

10.08.2017

Řešení:

Dobrý den,

po dobu konání festivalu byl v dané lokalitě umístěn velkokapacitní kontejner a zároveň úklid prováděl větší počet pracovníků. Úklid byl prováděn i na odpoledních směnách i v sobotu a v neděli.

Hodiny – hlavní nádraží

31.07.2017

Zadání:

Prosím o opravení velkých hodin u hlavního nádraží. Už 14 dní ukazují špatný čas. Děkuji

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Již byla zadána oprava hodin specializované firmě.

Lípy – ul. Nedbalova

31.07.2017

Zadání:

Dobrý den,

na Nedbalově ul. (č.or. 9 a 11) rostou 2 lípy. Jedna u č.or. 9 je z poloviny uschlá. Její suché větve se nacházejí nad pozemní komunikací a hrozí jejich pád a případné zranění chodců (chodí tudy spousta dětí do školy na Zelené ul.). Druhá lípa u č.or. 11 rovněž usýchá. Její kůra z kmene opadá. Její větve zasahují na střechu domu a spadané listí znečisťuje a ucpává okapy u tohoto domu. Strom je navíc tak blízko domu, že jeho větve zastiňují jeho zdi, a ty jsou navlhlé. Z bezpečnostních důvodů žádáme o skácení lípy u č.or. 9 a u druhé lípy žádáme o ořezání větví a zjištění jejího „zdravotního“ stavu, případně rovněž pokácení. Foto v příloze.

Děkujeme předem za vstřícnost

S pozdravem a přáním hezkého dne

17.08.2017

Řešení:

Dobrý den,

stav předmětných dřevin je nám znám, dřeviny jsou pod pravidelnou odbornou vizuální kontrolou. Bude proveden ořez suchých větví dřevin pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o., dle jejich harmonogramu prací a dřeviny budou i nadále sledovány. Případné změny jejich zdravotního stavu budou následně řešeny.

Děkujeme za Váš podnět.

Vzrostlá tráva a nepořádek – garáže ul. Newtonova

31.07.2017

Zadání:

Dobrý den, v areálu garáží na Newtonově ulici v Ostravě-Přívoze je vzrostlá tráva a plevelové keře a k tomu válející se nepořádek. Přikládám ilustrační foto. Děkujeme za úklid.

31.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

v areálu garáží byla provedena údržba zeleně a úklid naší příspěvkovou organizací Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz.

Děkujeme za Váš podnět.