Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 80

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Vyházený obsah popelnic

09.02.2017

Zadání:

Dobrý den, neustále máme problém s vyházeným odpadem z popelnic na Biskupské ulici u Ostravské brány. Situace se pořád opakuje a už nás nebaví ranní nepořádek uklízet. V noci je okolo parkoviště klid, takže je to ideální místo na prohrabování. Přeci jen je to ale širší centrum města, takže přes den dělají roztahané odpadky ostudu. Bylo by možné tento problém nějak trvale vyřešit? Co třeba podzemní kontejnery? To by mohlo ulevit i lidem, kteří mají přímo nad popelnicemi okna a hlavně v létě musí bojovat se zápachem z 5 dní nevyvezených kontejnerů. Na koho se nejlépe obrátit pro nějaké řešení?

Ještě bych chtěl poprosit jestli se můžete podívat i na ostrůvek „zeleně“ u křižovatky Biskuspká/Havlíčkovo nabřeží. Je to taková nehezká směs odpadků, suti a plevele (a to už několik let). Vůbec celá tato část (trojúhelník Ostravská brána, restaurace U řeky a ten ostrůvek) je taková neutěšená. S podivnými betonovými bloky a reklamní plochou, která brání průchodu, s nefunkčním semaforem, mnoha druhy chaoticky vyskládané dlažby, vyházenými popelnicemi a téměř žádnou zelení.

Na závěr ještě přidám poznámku, že za poslední týden co nasněžilo, tady před Ostravskou bránou ani za (chodník mezi domem a hradbami), nebyl městem odklizen sníh. Úklid sněhu na parkovišti, příjezdových cestách a v prostoru za kostelem jsme si zase museli obstarat vlastními silami.

Řešení:

Dobrý den,

Problém s vyházeným odpadem okolo kontejneru – bohužel se jedná o neukázněnost některých občanů. Upozorníme městskou policii, aby zvýšila četnost kontrol této lokality.

K podzemním kontejnerům – tato problematika je upravena Pravidly odboru ochrany životního prostředí pro budování podzemních stanovišť závěsných kontejnerů na tříděný komunální odpad, která byla vypracována odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy a jsou platná od 1. 1. 2016. Podle těchto pravidel se podzemní stanoviště závěsných kontejnerů budují za účelem třídění komunálního odpadu a pouze v místech, kde dosud není zajištěn svoz tříděných odpadů prostřednictvím klasických nádob.

Ve Vámi zmiňované lokalitě svoz tříděných odpadů prostřednictvím klasických nádob zajištěn je, proto není možné podzemní kontejnery vybudovat.

Odklízení sněhu z parkoviště – tato plocha spadá pod neudržované komunikace dle nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Chodník za Ostravskou bránou (mezi domem a hradbami) – bude zařazen do zimní údržby.

Vámi zmiňovaný ostrůvek zeleně včetně rozestavěné stavby se nachází na soukromém pozemku.

Semafory jsou ve správě společnosti Ostravské komunikace a.s.

Stodolní – podchod

03.02.2017

Zadání:

Podchod na Stodolní ulici u železniční zastávky (Stodolní 26) je zalitý vodou, voda neodtéká , bud je zamrzlý odpad , nebo nefunguje čerpadlo v podchodu.

 

Řešení:

Opraveno a odčerpáno v pátek 3.2.2017.

 

Roháčova – zimní údržba chodníků

02.02.2017

Zadání:

Dobrý den,

chtěl bych se informovat na zimní úklid chodníků v místě mého bydliště: Roháčova 3339.

V loňském roce byl strojový úklid ulice Porážková i v úseku mezi Žerotínovou a Roháčovou. Letos už tento úklid neprobíhá a ulice od Karolíny je v tomto úseku zcela neprůchodná. (Pokud nevezme lopatu já a neuklidím to).

 

Ulice Roháčova, Žerotínova a Soukenická nebyla uklízena nikdy a děláme to částečně svépomocí s majiteli budov a částečně to nedělá nikdo.

 

Předem děkuji za odpověď.

 

Řešení:

Dobrý den.

Ve Vámi zmiňované oblasti je naší organizací strojově udržovaná komunikace ul. Porážková, Soukenická a část ulice Žerotínová. Pro zbylou část komunikace nacházející se na ul. Žerotínové zajišťuje zimní údržbu městská společnost Ostravské komunikace, a.s.. Chodníky na ul. Porážková, Žerotínová a Roháčová jsou zařazeny do neudržovaných ploch dle nařízení města č. 7/2009. Tímto nařízením je stanoven rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Bližší informace lze nalézt zde: http://gisova.ostrava.cz/neudrzovane-komunikace.php .

 

Hrušovská – Sokolská tř. – chodník

02.02.2017

Zadání:

Na chodníku mezi ulicí Hrušovskou a Sokolskou třídou kolem trolejbusové vozovny je ušlapaný a zledovatělý sníh. Je zde velké nebezpečí úrazu.

 

Řešení:

Dobrý den, vzhledem k chybě v mapových podkladech nebyla zimní údržba prováděna na této komunikaci. Po upozornění již včera v dopoledních hodinách byl daný chodník proplužen malotraktorem a byl ošetřen chemickým posypem. Mapové podklady budou opraveny.

 

Ostrčilova

26.01.2017

Zadání:

Rozmístění kontejnerů na travnaté ploše. Prosím, o upozornění zástupců OZO a.s., aby jejich pracovníci vraceli kontejnery na svá původní místa.

 

Řešení:

Podnět byl předán pracovníkům společnosti OZO. Kontejnery by měly již být přemístěny na určené místo.