Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 79

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Suchý strom na pozemku 2640/35 – ul. Foerstrova

10.07.2017

Zadání:

Žádám o zajištění likvidace uschlého jehličnatého stromu a prořezání uschlých a polámaných větví dvou stromů vedle domu Foerstrova 20. Větve stromů rovněž poškozují střechu domu.

10.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

předmětné dřeviny rostou na pozemku, který není ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jedná se o pozemek ve vlastnictví společnosti Residence Foersterova, s.r.o. Vlastník bude vyzván k nápravě stavu.

Stav po opravě kanalizace … ul. Nedbalova x Foerstrova

10.07.2017

Zadání:

V únoru byla zahájena oprava kanalizace mezi domy na ulicích Nedbalova a Foerstrova. Dodnes není dokončena oprava chodníku, nejsou dokončeny úpravy travnatých ploch … viz fotografie.

Děkuji za sjednání nápravy.

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

prováděcí firma – HYDROSPOR a.s. – byla vyzvána ke zjednání nápravy.

Děkujeme za podnět.

Sídliště Fifejdy

07.07.2017

Zadání:

Kanály – ulice Lechowiczova
Parkoviště -Ahepjukova a jiné dlouho nezametené a nečištěné chodníky po odkvětu stromů. Šíří se alergeny,ale nikomu to nevadí. Zarostlé odpady- umělý kopec mezi Gen. Janouska a Ahepjukova. Koš v parčíku mezi Hornopolni a Lechowiczovou, už jednou avizovaný. Koše na celém sídlišti – naprostý nedostatek.

Řešení:

Dobrý den,

v daných lokalitách je prováděn pravidelný úklid pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. Zarostlé odpady byly zařazeny do plánu údržby technických služeb. Uvedený koš byl již dodán na místo, případnou instalaci nových košů zvážíme.

Děkujeme za Váš podnět.

Vodotrysk před hlavním nádražím

07.07.2017

Zadání:

Vodotrysk se nachází v nedávno zrekonstruovaném prostoru před hlavním nádražím. Už druhým rokem ale netryská, leč voda tam pouze slabším proudem vytéká. Určitě to nebylo tak zamýšleno. Nevím, jestli je dotyčné prostranství ve vlastnictví obvodu, popř. města, jedná se ale o místo, kde si příchozí hned o Ostravě vytváří dojem a rozhodně by mělo působit co nejlépe, už vzhledem k objemu peněz, který zde byl investován. Bylo by možno zajistit (nejlépe pravidelnou) údržbu? Děkuji.

14.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

u kašny je každý týden prováděna pravidelná údržba. Neustále dochází k zcizování trysek kašny, které už byly několikrát měněny. Nejedná se o vodotrysk, voda je mírně chrlena z trysek.

Děkujeme za Váš podnět.

 

Festivaly – hluk

07.07.2017

Zadání:

VELKÁ  BEZMOC  !!!!!
Opět se to našim radním NEPOVEDLO!!!
V televizi a jinde se chlubí jaké festivaly se tu pořádají. Jak jsme světoví. Ale nevím, zda někde ve světě nebo u nás  se dělají takovéto hlučné hudební produkce uprostřed města, kde BYDLÍ  LIDÉ! A to má být v sobotu, jak právě řekli v televizi, vrchol.
A naše radní to nezajímá. Opět tady šílíme, nemůžeme spát, protože se mladí baví. Nevím jak by mladí reagovali, kdyby jim po nocích celou noc až do rána hrála takhle nahlas např. dechovka. Už toho je opravdu s tím kraválem moc.

Je 0.15 hodin – pátek 7.7.2017. Nedá se spát. Děsný hluk, kravál a přes zavřená okna.

Produkce z tanečního festivalu, který je v Dolní oblasti Vítkovic je slyšet až za PLYNÁRNY v Ostravě . Toto není dobrá vizitka města. To je opovrhování lidmi co tady bydlí.
Nedivte se, když tady vyhraje pořádná levice. A nevím, proč bychom měli volat a stěžovat si u policie ta má jinou důležitou práci a ne dávat do pořádku, co radní dovolí. Vás jsme volili a vy na radnici to KONEČNĚ řešte!!!!!

10.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 7/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, stanovuje konkrétní akce, u nichž je doba noč­ního klidu posunuta na dobu pozdější, než je 22. hodina daná zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Při po­dezření na porušení ustanovení této městské vy­hlášky má kterýkoliv občan možnost přivolat městskou policii na telefonním čísle 156.