Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 78

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Trafika

23.02.2017

Zadání:

Dobrý den. Zasílám vám dnešní fotku trafiky u restaurace Blesk. Hyzdí prostředí u frekventované zastávky tramvají. Když jsme se zbavili podobné nestvůry na Nádražní ul. naproti „Jindřicha“, šlo by to i zde? Podle cedulky na trafice vlastník boudu prodává, ale pozemek chodníku jistě není jeho.

Řešení:

Dobrý den, Váš podnět byl předán Statutárnímu městu Ostrava, jelikož pozemek na němž se nachází tato trafika, je v jejich správě.

Listí Lechowiczova

22.02.2017

Zadání:

Dobrý den od loňského roku není uklizeno listí na ul. Lechowiczova č. o. 17, 18, 19 atd. Je to hnus.

Díky za odpověď

 

Řešení:

Dobrý den,

podle standardů údržby veřejné zeleně se provádí podzimní, ale i jarní hrabání listí. Tyto práce jsou přímo závislé na klimatických podmínkách (sněhová pokrývka, déšť, mráz) a stavu půdy (podmáčená, rozměklá). Proto se jarní vyhrabávka provádí za takových podmínek, které tyto práce umožňují.

Jarní vyhrabávkou nemá dojít k poškození trávníkových ploch a porušení kořenových systémů. Běžně se tyto práce provádějí v měsíci březnu až dubnu.

Tuto službu zajišťují Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Díky pěknému počasí zahájili pracovníci Technických služeb v uvedené lokalitě vyhrábávku listí dne 28.2.2017.

Likvidace zeleně

15.02.2017

Zadání:

Prosím o vysvětlení proč v průběhu jednoho roku došlo k likvidaci zeleně před domy Gorkého 17-25, Moravská Ostrava a včera došlo k pokácení vzrostlého kaštanu ve vnitrobloku Valchařská x Gorkého x Poděbradova x Bieblova. Jediný zásah do zeleně ze strany obce bylo fiasko s Komenského sady, ale zbytek zeleně v Ostravě likvidovat snad nemusíte.

 

Řešení:

Dobrý den.

Dřeviny v lokalitě před bytovými domy na ul. Gorkého 17-25 nebyly zlikvidovány. Dřeviny byly přesazeny do zelených ploch lokality u Trojhalí. Došlo k přesadbě pouze těch dřevin, jejichž zdravotní stav a vitalita to umožňovaly. Suché a neperspektivní dřeviny přesazeny nebyly. K přesadbě došlo v souvislosti s požadavkem petentů na vybudování parkoviště před předmětnými domy – na ul. Gorkého 17-25 – z dubna 2012. Dřeviny byly vysazeny  na podzim 2011 v rámci náhradních výsadeb. Po uplynutí povinné péče došlo k jejich přesadbě a byl zadán projekt na výstavbu parkoviště. Dřeviny byly přesazeny za vodných klimatických i vegetačních podmínek tak, aby pravděpodobnost jejich ujmutí na nové lokalitě byla co nejvyšší.

Při pravidelné průběžné kontrole zeleně bylo u jírovce maďal, nacházejícího se ve zmíněném vnitrobloku, zjištěno v dutině na kmeni a na kořenových nábězích napadení epidemickou dřevokaznou houbou – dřevomorem kořenovým. Jedná se o epidemickou patogenní houbu, která velmi rychle rozkládá dřevo a tím rychle dochází k snížení provozní bezpečnosti dřeviny a může dojít k jejímu rozlomení či pádu. Vzhledem k zjištěnému napadení patogenní houbou došlo ke kácení předmětného jírovce na oznámení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících, v platném znění, o kácení dřevin rostoucích mimo les ze zdravotních důvodů.

 

Hornopolní lavičky, billboardy

13.02.2017

Zadání:

Zajímalo by mě, kdopak vymyslel toto inteligentní řešení. Dále by mě zajímalo, proč ve třetím největším městě republiky máme na zastávkách tyto odporné lavičky a kdo z radnice je za to odpovědný. Nový ředitel DP chce mít nejmodernější podnik v republice, ale na zastávkách to stále vypadá jako ve třetím světě. Ještě bych chtěl vědět, proč nikdo neodstraňuje žvýkačky na chodnících a proč jsou kolem Hornopolní (a taky Varenské a jiných ulic) nevzhledné billboardy. To jste tu ulici rovnou mohli nechat tak. Prosím, aby se radnice vyjádřila bez vyhýbavých odpovědí, někdo tyto věci má určitě na starost. Děkuji.

 

Řešení:

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz pronajímá na základě nájemní smlouvy části svěřených pozemků za účelem umístění 8 ks reklamních laviček v lokalitě ulic Nádražní a Českobratrská. Reklamní lavička v lokalitě ul. Hornopolní (na fotografii) je zde umístěna neoprávněně a vlastník lavičky byl vyzván k nápravě. Rovněž billboardy v dané lokalitě (ul. Hornopolní a Varenská) jsou na svěřených pozemcích umístěny na základě městským obvodem uzavřených nájemních smluv, přičemž na ul. Varenské na dobu určitou, která končí v r. 2019. O uzavření předmětných smluv rozhoduje rada městského obvodu.

V současné době žádná organizace v Ostravě nedisponuje zařízením na odstraňování žvýkaček z chodníků.  Protože se jedná o přetrvávající problém a i přesto, že se jedná o nákladné zařízení,  tak obvod ve spolupráci s TS MOaP připravuje nákup takového  stroje.  Po jeho předvedení na jaro 2017 se rozhodne o termínu jeho nákupu.

 

Vítězná – značka

10.02.2017

Zadání:

Již týden je na křižovatce Sokolské a Vítězné poražena značka u přechodu pro chodce.

 

 

Řešení:

Nová značka již byla osazena.