Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 78

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Špatný stav chodníku – ul. Špálova

02.08.2017

Zadání:

Dobrý den,

nevím, zda se mi podařilo odeslat z Vašeho portálu svůj požadavek, tak to činím ještě touto cestou. Prosím o  posouzení stavu  chodníku na ulici Špálova v části domů č.  25 -31. Myslím, že bychom si zasloužili opravu chodníku. Na protější straně je školka a tam jsou chodníky docela  v dobrém stavu na rozdíl od strany bytových domů.  A pro příště by mě zajímalo, proč když některá firma chodník rozkope, nedá ho zase do pořádku. A  proč to někdo nekontroluje a nevyžaduje.

02.08.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

O technickém stavu daného chodníku víme, oprava tohoto úseku byla zařazena do letošního plánu oprav Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Dále jsme započali projekční přípravu na jeho rekonstrukci včetně celého vnitrobloku Šafaříkova, Na Liškovci, Špálova, kdy by měl projít kompletní regenerací tj. nejen chodníky, ale rovněž parkovací plochy, plochy zeleně atd.
Vámi zmiňované překopy chodíme standardně přebírat a zhotovitel nese 3letou záruku. Jak to bylo v minulosti, to však nedokážeme posoudit. Přesto věříme, že celková regenerace zvýší užitnou i estetickou hodnotu celého dotčeného území.

 

Nedostatek odpadkových košů – Komenského sady

02.08.2017

Zadání:

Dobrý den, bylo by možné přidat odpadkové koše do celé zadní části Komenského sadů (od památníku dozadu směr Přívoz) včetně pěší stezky kolem Ostravice? Momentální množství je nedostačující, kolem řeky nejsou koše žádné. Když jdete na procházku se psem a chcete po něm uklidit, nosíte pytlík s výkaly přes půlku parku. Spousta pejskařů tak, než aby řešila, kde sáček vyhodí, raději ani neuklízí. Děkuji.

 

17.08.2017

Řešení:

Dobrý den,

v zadní části Komenského sadů se nachází celkem 28 odpadových košů, případnou další instalaci odpadkových košů v dané lokalitě zvážíme.

Odpadkové koše v rámci pěší stezky umístit nemůžeme, vzhledem k tomu, že dané pozemky jsou ve správě Povodí Odry.

 

Dopravní značka – ul. Reální

02.08.2017

Zadání:

Dobrý den,

prosím o nápravu vyvrácené dopravní značky na ulici Reální. Již asi tři dny leží značka na zemi.

07.08.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Dopravní značka byla opravena.

Neudržovaný chodník – v blízkosti autobusové zastávky Nákladní

01.08.2017

Zadání:

Dobrý den, denně procházím od autobusové zastávky Nákladní , chodníkem směřující k podjezdu a následně k sídlišti Fifejdy. Chodník je neustále neudržovaný, keřemi a větvemi stromů obrostlý. Je celkem nepříjemné tudy procházet i ve dne. Myslím si, že by si tato část zasloužila větší zájem, jelikož chodník je celkem hojně využíván občany k jedinému bezpečnému přecházení na druhou stranu cesty. Děkuji za vyřízení

07.08.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Údržba chodníku a zastřižení stromů a keřů byly provedeny pracovníky technických služeb.

Uhynulé zvíře – ul. Poštovní

01.08.2017

Zadání:

Dobrý den, na ul. Poštovní 1555/29 – ve dvoře(vstup možný jen z ulice) je pod balkonem uhynulá krysa ve stádiu počínajícího rozkladu.

02.08.2017

Řešení:

Dobrý den,

tuto službu poskytují na území města Ostravy Ostravské komunikace, a.s., tel. kontakt: 596 622 922.