Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 77

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Nepořádek – nám. Svatopluka Čecha

13.07.2017

Zadání:

Dnes opět hezké ráno v Ostravě Přívoze. Chodníky kolem nám. Svatopluka Čecha plné odpadků, téměř denní záležitost…

d

14.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

tato lokalita je uklízena každodenně v dopoledních hodinách. Jedná se o porušování veřejného pořádku neukázněností některých občanů, při zjištění takovéhoto jednání může kdokoliv kontaktovat Městskou policii Ostrava na telefonním čísle 156.

Přerostlé keře – ul. Dr. Malého

12.07.2017

Zadání:

Ul. Dr. Malého poblíž ul. Havířské – přerostlé keře zasahující již více než do poloviny chodníku.

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

úprava zeleně v této lokalitě je zajišťována dodavatelsky, úprava keřů je dle harmonogramu prací prováděna v letních měsících.

Děkujeme za Váš podnět.

Zeleň – ul. Biskupská

11.07.2017

Zadání:

Dobrý den,

zkoušel jsem to několikrát, zatím bez úspěchu, tak to zkusím znovu. Jedná se o neudržovaný ostrůvek u křižovatky Biskupská/Havlíčkovo nábřeží. Jen prosím postupujte opatrně, často tam přebývá ježek a byl bych nerad, kdyby se mu něco stalo 🙂

Také nízké větve stromu už dost zasahují do parkoviště a leží prakticky na autě k němu nejblíže.

U úzkého pruhu podél parkoviště (mezi auty a silnicí) si nejsem jistý, jestli to má být zeleň nebo ne… Ale nějaká koordinovaná výsadba by tomu prospěla.

Také u betonové skruže kolem veřejného osvětlení u vjezdu na parkoviště Ostravské brány si nejsem jistý, jestli byl záměr něco jako květináč nebo to je jen neidentifikovatelné cosi na ulici (což je bohužel v centru celkem běžné).

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

údržba daného území bude provedena pracovníky Technických služeb, p.o. Pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, není svěřen do správy městského obvodu a tento není oprávněn provádět jakékoliv změny daného území.

Děkujeme za Váš podnět.

 

Stromy na Kostelním náměstí a výsadba

11.07.2017

Zadání:

Dobrý den,

Jinany na Kostelním náměstí, ty nejblíže Kostelní ulici příliš neprospívají. Děkuji, že jste v minulém roce zabránili dalšímu ničení zeleně, která kolem nich byla. Bohužel už ale nebyla obnovena původní výsadba a zůstal tam jen plevel. Bylo by možné obnovit původní výsadbu? Možná by to právě pomohlo pomohlo i stromům, kdyby půda byla krytá zelení a nevysychala tolik.  Ten druhý ostrůvek – blíže hradební zdi – je na tom o poznání lépe. I tam se už ale začíná prosazovat plevel a náletové dřeviny, které se snažíme likvidovat, ale stejně by to chtělo razantnější zásah a obnovit i zde vychozená místa.

Díky.

S pozdravem

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz v minulém roce vyzval statutární město Ostrava jako vlastníka pozemku k úpravě uvedeného zeleného ostrůvku. Městský obvod Moravská Ostrava zajištuje v daném území pouze běžnou údržbu, není oprávněn řešit jakoukoliv úpravu daného území.

Děkujeme za Váš podnět.

Suchá dřevina – Havlíčkovo nábřeží

11.07.2017

Zadání:

Dobrý den,

chtěl bych vás upozornit na uschlý strom na Havlíčkově nábřeží. Část větví byla už odlámaná při probíhající rekonstrukci kanalizace, další velké větve jsou nad cyklostezkou a můžou tak být nebezpečné pro lidi, kteří se tam pohybují.

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

suchá dřevina je zařazena do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny  k rozhodnutí. Následně bude podána žádost o souhlas s odstraněním dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Orgán ochrany přírody při rozhodování ve věci postupuje dle lhůt, stanovených správním řádem.

Děkujeme za podnět.