Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 74

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Neudržované keře – ul. Foerstrova

10.07.2017

Zadání:

Žádám o zajištění úpravy neudržovaných keřů na pozemku 2641/75. Keře zasahují do chodníku … viz foto.

10.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

tyto keře rostou na pozemku, který není ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jedná se o pozemek ve vlastnictví společnosti Residence Foersterova, s.r.o. Vlastník bude vyzván k nápravě stavu.

Suchý strom na pozemku 2640/35 – ul. Foerstrova

10.07.2017

Zadání:

Žádám o zajištění likvidace uschlého jehličnatého stromu a prořezání uschlých a polámaných větví dvou stromů vedle domu Foerstrova 20. Větve stromů rovněž poškozují střechu domu.

10.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

předmětné dřeviny rostou na pozemku, který není ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jedná se o pozemek ve vlastnictví společnosti Residence Foersterova, s.r.o. Vlastník bude vyzván k nápravě stavu.

Stav po opravě kanalizace … ul. Nedbalova x Foerstrova

10.07.2017

Zadání:

V únoru byla zahájena oprava kanalizace mezi domy na ulicích Nedbalova a Foerstrova. Dodnes není dokončena oprava chodníku, nejsou dokončeny úpravy travnatých ploch … viz fotografie.

Děkuji za sjednání nápravy.

12.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

prováděcí firma – HYDROSPOR a.s. – byla vyzvána ke zjednání nápravy.

Děkujeme za podnět.

Sídliště Fifejdy

07.07.2017

Zadání:

Kanály – ulice Lechowiczova
Parkoviště -Ahepjukova a jiné dlouho nezametené a nečištěné chodníky po odkvětu stromů. Šíří se alergeny,ale nikomu to nevadí. Zarostlé odpady- umělý kopec mezi Gen. Janouska a Ahepjukova. Koš v parčíku mezi Hornopolni a Lechowiczovou, už jednou avizovaný. Koše na celém sídlišti – naprostý nedostatek.

Řešení:

Dobrý den,

v daných lokalitách je prováděn pravidelný úklid pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. Zarostlé odpady byly zařazeny do plánu údržby technických služeb. Uvedený koš byl již dodán na místo, případnou instalaci nových košů zvážíme.

Děkujeme za Váš podnět.

Vodotrysk před hlavním nádražím

07.07.2017

Zadání:

Vodotrysk se nachází v nedávno zrekonstruovaném prostoru před hlavním nádražím. Už druhým rokem ale netryská, leč voda tam pouze slabším proudem vytéká. Určitě to nebylo tak zamýšleno. Nevím, jestli je dotyčné prostranství ve vlastnictví obvodu, popř. města, jedná se ale o místo, kde si příchozí hned o Ostravě vytváří dojem a rozhodně by mělo působit co nejlépe, už vzhledem k objemu peněz, který zde byl investován. Bylo by možno zajistit (nejlépe pravidelnou) údržbu? Děkuji.

14.07.2017

Řešení:

Dobrý den,

u kašny je každý týden prováděna pravidelná údržba. Neustále dochází k zcizování trysek kašny, které už byly několikrát měněny. Nejedná se o vodotrysk, voda je mírně chrlena z trysek.

Děkujeme za Váš podnět.