Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 4

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Závada na komunikaci – ul. Gen. Píky

12.06.2018

Zadání:

Dobrý den,
na ul. Gen.Píky, u Armády spásy, se rozpadá zpomalovací práh komunikace. Dlažba je zde uvolněná a propadlá. Žádáme o nápravu.

21.06.2018

Řešení:

Dobrý den,

o problému víme, již byla podána reklamace, zpomalovací práh bude opraven.

Černá skládka, kontejner na tříděný odpad – ul. Božkova

11.06.2018

Zadání:

Skládka Božkova 93.

Prosím také o kontejner na plasty v ul. Božkova

11.06.2018

Řešení:

Dobrý den,

černá skládka bude odklizena v rámci odklízení černých skládek ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a společností OZO Ostrava s.r.o. v měsíci červnu.
Váš podnět týkající se kontejneru na tříděný odpad jsme předali Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, do jehož kompetence tato záležitost spadá.

Děkujeme za Váš podnět.

Špatný stav cest – ul. Hrušovská, Muglinovská

11.06.2018

Zadání:

Stav povrchu ul. Hrušovská – Výmoly, rozpadlá krajnice, velká díra.
Křižovatka Hrušovská x u Parku = obrovská díra Hrušovská mezi Pelclova a Sadová = rozpadající s krajnice, propadlé kanály Hrušovská od U parku směr Muglinovská = rozpadající se krajnice, hluboké díry u kraje cesty křižovatka Hrušovská x Muglinovská ( a u výjezdu od benzinové stanice) = výmoly, hluboké díry přímo na kolo u křižovatky.

Cesta je v dezolátním stavu a díry se stále prohlubují.

Řešení:

Čeká na vyřešení

Odpadkový koš – ul. Janáčkova

11.06.2018

Zadání:

Dobrý den, za majitele budov na ulici Janáčkova nedaleko Stodolní prosím o umístění odpadkového koše, ulice vypadá obzvlášť po víkendu vždy nechutně a lidé pohazují odpadky a nedopalky na parapety obchodů a chodníky.

13.06.2018

Řešení:

Dobrý den,

případnou instalaci odpadkových košů v dané lokalitě zvážíme.

Děkujeme za Váš podnět.

Suchý strom – ul. Dobrovského

11.06.2018

Zadání:

Suchý strom- dost vysoký-asi jasan. Nachází se na ul. Dobrovského |Ostrava Přívoz přímo u cesty.

13.06.2018

Řešení:

Dobrý den,

suchá dřevina je zařazena do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny k rozhodnutí. Následně bude podána žádost o souhlas s odstraněním dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Orgán ochrany přírody při rozhodování ve věci postupuje dle lhůt, stanovených správním řádem. Je prováděna průběžná kontrola zeleně a zjištěné nedostatky jsou následně odstraňovány.