Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 4

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Návštěvní řád dětského hřiště – sad Dr. Milady Horákové

16.10.2018

Zadání:

Dobrý den,
všiml jsem si, že je zase otevřené dětské hřiště v sadu Dr. Milady Horákové. Přes plot jsem viděl, že tam jsou i nějaké nové prvky, které jsou asi pro dospělé a možná, bych si na nich i zacvičil. Naštěstí jsem si přečetl Provozní řád, kde je napsáno, že dospělí bez hrajících si děti nemohou dovnitř vstupovat pod pokutou až 30 000 Kč a dovnitř jsem nešel. 30 000 Kč je pro důchodce moc peněz. Má to tak být?

16.10.2018

Řešení:

Dobrý den,

omlouváme se za ponechání instrukce, která platí pro dětská hřiště pro děti do 12 let. Tabule provozního řádu je provizorní a bude v brzké době vyměněna za novou, kde bude tato instrukce vypuštěna. Již dnes bude na provizorní tabuli tato instrukce přelepená, takže si bez obav můžete zacvičit.

Uvolněná dlažba – ul. Poštovní

16.10.2018

Zadání:

Dobrý den, na ulici Poštovní zhruba v oblasti kolem květinového ateliéru paní Kepákové jsou dosti uvolněné dlažební kvádry – je to tak na zvrtnutí nohy. Kousíček dále taky chybí kousek mřížky v odtoku. Myslím, že to může být opravdu nebezpečné pro chodce. Děkuji za příp. vyřízení

Řešení:

Čeká na vyřešení

Zkrácení větví stromů – ul. Žerotínova

16.10.2018

Zadání:

Dobrý den, bylo by prosím možné trochu zakrátit větve stromů podél pravé strany ul.Žerotínova, podél chodníku kolem UP a pak u garáží? Nejde pod nimi projít, zvláště pokud zaprší nebo padne sníh.Dále také na druhé straně UP, ul.30. dubna podél parkoviště jsou poměrně zanedbané keříčky s plevelem, v jednom místě zkorodované a potenciálně nebezpečné zábradlí i odpadávající dlažba chodníku, u kterého chybí nějaký obrubník. Pokud by bylo možné, šlo by vyřešit bezbariérovost k tamnímu přechodu pro chodce? Je sice zajištěna směrem na parkoviště, ale nikoli k přechodu, tam se lidé nedostanou, ani matky s kočárky, proto si to tam lidé vyšlapali sami – nevzhledně. Myslím, že místo by si zasloužilo lepší řešení. Bylo by to prosím možné? Děkuji za příp.vyřízení, s pozdravem

Řešení:

Čeká na vyřešení

Zápach z ropných lagun – Ostrava-Přívoz

16.10.2018

Zadání:

Dobrý den, chci upozornit na každodenní silný ranní zápach z lagun. Myslím si, že to už překračuje únosnou mez s ohledem na naše zdraví — obyvatel Ostrava-Přívoz. Bylo přece řečeno, že budou nastaveny nějaké měřící čidla. Asi nefunguji, když karcinogenní zápach musíme neustále trpět. Prosím, aby se s tím něco udělalo. K tomu všemu ještě ten zápach z koksovny Svoboda. Myslím si, že pro obyvatele městského obvodu Ostrava-Přívoz to je už hodně silné kafa.

16.10.2018

Řešení:

Dobrý den,

na prováděné činnosti dohlíží Česká inspekce životního prostředí a Krajský úřad MSK.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., která provádí těžbu kalů v areálu laguny Ostramo, zřídila pro dotazy občanů infolinku, tel.: 724 368 409, která je v provozu
v pondělí – pátek od 15.00 do 17.00 hod.

Parkování – Ostrava centrum

10.10.2018

Zadání:

Dobrý den, myslím, že do této oblasti spadá také problematika parkování v centru města. Na místech určených residentům naprosto bez zábran a s minimálním postihem parkují vozy bez tzv. R karet. Zejména v ulicích Bráfova, Herodova, v průjezdu mezi nimi, v ulici Poštovní, Milíčova atd. Na takto označených místech často parkují vozidla státní policie, která má zabranou jak část ul. Herodovy, tak Bráfovy. Žádám důslednější kontroly (bez nutnosti výzvy) Děkuji

10.10.2018

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět byl předán k řešení Městské policii Ostrava, do jejíž kompetence daná záležitost spadá.