Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 3

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Nepořádek u popelnic -ul. Engelmüllerova

12.09.2018

Zadání:

Dobrý den, u popelnic na Engemulerově ulici u Statistického úřadu v Moravské Ostravě viz foto je nepořádek pravděpodobně od nějakého stěhování. Děkujeme za úklid.

12.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

úklid bude proveden pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. dle jejich harmonogramu prací.

Každý občan může při zjištění tohoto nekalého jednání neprodleně kontaktovat Městskou policii Ostrava, která je kompetentní tyto situace ihned na místě řešit.

Děkujeme za Váš podnět.

Dětské hřiště, úklid listí – vnitroblok ul. Na Jízdárně

12.09.2018

Zadání:

Dobrý den v minulém roce bylo zrekonstruováno dětské hřiště na ulici Jízdárna 12/16 v Moravské Ostravě. Hřiště je krásně jen ta Lípa uprostřed je trochu nepraktická. Ze stromu padá neustále listí což je normální jen bych vás rad poprosil zda-li by mohlo být hřiště občas vyfoukané od listí technickou službou našeho obvodu? Doposud to děláme my rodiče z vlastní iniciativy aby naše děti nelozily ,, po špinavém “ větším dětem které už umí chodit to asi nevadí ale miminkum které se to učí to asi moc pohodlné není. Rádi bychom si s dětmi na hřišti hrály než ho zametali. Rádi bychom Vás poprosili zda-li by bylo možné toto hřiště jednou týdně vyfoukat. Děkuji za odpověď

12.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

úklid spadaného listí bude zařazen dle možností do harmonogramu údržby dětského hřiště, prováděném Technickými službami Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Stav dětského hřiště – Husův sad

12.09.2018

Zadání:

Dobrý den,
obracím se na Vás v souvislosti s pořádkem a technickým stavem dětského hřiště na Husově sadu. Mám dvě děti, a problém sleduji již delší dobu. Na hřišti se jednak objevuje odpad (nedopalky od cigaret, plechovky a lahve od nápojů, i alkoholických, obaly od jídla apod.), a to i v pískovišti. Dále zde vídám venčící se psy, kteří navíc zpravidla nejsou na vodítku (hřiště není oploceno a majitelé psů jsou neukáznění). Hrací prvky jsou ve velmi špatném technickém stavu, zejména pak vstup na skluzavku a stupňovité posezení za ní, houpačky jsou zavěšeny velmi vysoko na to, že jsou určeny pro děti.
Celkově mi připadá, že hřiště ve stávajícím stavu naprosto neplní svou funkci a slouží spíše k venčení psů a k posezení pro osoby, které na dětském hřišti nemají, co dělat (kuřáci, konzumenti alkoholu).
Děkuji za vyřešení problému směrem ke znovuvytvoření příjemného prostoru určeného pro trávení volného času s dětmi.

12.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

městský obvod nechal v minulém roce zpracovat studii na rekonstrukci předmětného dětského hřiště. Realizace rekonstrukce prozatím není zařazena do plánu investic. V současné době městský obvod prostřednictvím technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o., zajišťuje běžnou údržbu tohoto dětského hřiště, každoroční revize herních prvků, včetně výměny písku.

Podnět ke zvýšené kontrole tohoto veřejného prostranství jsme předali k řešení Městské policii Ostrava.

Neudržovaný pozemek, nepořádek – ul. Sadová

07.09.2018

Zadání:

Vážená radnice města Ostravy, prosím o upozornění majitele parcely 1101/26 sousedící s naším domem na ul. Sadová 2648/16. V letošním roce ani jednou nepokosili trávu na pozemku, začínají na něm růst různé náletové dřeviny a stává se tento pozemek úkrytem hlodavců. Tento pozemek se nachází kolem bývalé ubytovny na Sadové, která začátkem letošního roku změnila majitele. Obyvatelé našeho vchodu uspořádali úklid po vystěhování posledních nájemníků, ale naše snahy o čisté a pěkné prostředí, jsou celkem k ničemu, pokud se také majitel pozemku nebude snažit plnit si svoje povinnosti – pokosit pozemek a udržovat čistotu. Děkuji za vyřízení této záležitosti. S pozdravem

12.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý pozemek, podnět byl předán zdejšímu odboru stavebního řádu a přestupků k dalšímu řešení dle zákona.

Kontejnerové stání, nepořádek – ul. Zborovská

07.09.2018

Zadání:

Dobrý den.

chtěl bych požádat o řešení dlouhodobého problému na stanovišti odpadových nádob umístěném v dvorním traktu Zborovská 21 (naproti domu Verdunská 15). Situace z dnešního rána mě už definitivně zvedla ze židle (viz. přiložené foto).

Problémem je to, že odpadové místo je využíváno obyvateli domů Zborovská 21, 23, 25, Slavíčkova 20, 21, ale také obyvateli domů Verdunská 15, 17 a 19. Je to tedy velmi exponované odpadové místo, které je využíváno i obyvateli domů, které mají odpadová místa ve svých dvorech.

Tak se toto (odpdy dobře zásobované) místo stává také pravidelnou zastávkou mnoha bezdomovců, kteří je navštěvují ve dne i v noci a odpad během dne několikrát přehrabou.

Přestože jsem již dříve byl v kontaktu s městskou policií, tak se ukazuje, že uhlídat tyto nezodpovědné občany, prakticky není možné. A to jak ty, kteří odpad přehrabují, tak ty, kteří tam nezodpovědně odloží staré lednice, televizory a nábytek.

Řešením by mohlo být rozdělení odpadových nádob na více míst a nekoncentrovat je do jednoho místa. Nebo případně toto místo ohradit zástěnou (jak je to i v některých jiných místech MOaP) a ideálně omezit přístup do takto vytvořeného prostoru přes čip nebo podobně. Nebo prostě zintenzivnit frekvenci svozů a dohled.

Nebo popelnice umístit při hraně vozovky, jak je to řešeno dále na stejné ulici. Tím se zruší model „uzavřeného plácku s odpadem“, kde lze jak bez problémů odložit starou lednici, tak se v poklidu popelnicemi přehrabávat.

Každé řešení bude znamenat náklad, ale myslím, že pro obyvatele přilehlého okolí to nebude problém ve srovnání se životem na smetišti.

Děkuji za odpověď a návrh řešení
S pozdravem

12.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

stanoviště odpadových nádob je řešeno a uspořádáno standartním způsobem tak, jako v ostatních částech sídliště Jindřiška. Zakrytím kontejnerových stání, která jsou instalována jako volně přístupná, se pouze estetizuje toto stanoviště a však problém, kterým nejsou jen občané, kteří odpad rozhazují, ale také ti kteří umisťují na toto stanoviště velkoobjemový odpad, jak je vidět z fotografie, který zde vůbec nepatří. Tyto činnosti jsou jednoznačným porušováním právních předpisů města a lze je tedy postihovat. Kompetentním orgánem k dozorové činnosti nad veřejným pořádkem je Městská policie Ostrava na kterou je nutno se kdykoliv neprodleně obrátit na tel. čísle 156. Přemístěním kontejnerů na vozovku ul. Verdunská by došlo ke zhoršení již nyní velmi kritickému parkování v této oblasti.
Městský obvod připravuje postupné kroky k celkové regeneraci veřejných prostor v oblasti Jindřiška, jejíž součástí bude v budoucnu nejen řešení odpadových stanovišť. Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz ve spolupráci s OZO pravidelně tyto černé skládky a rozházené odpady u stanovišť kontejnerů odstraňují.

Děkujeme Vám za Váš podnět.