Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 3

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Odpadkový koš – ul. Janáčkova

11.06.2018

Zadání:

Dobrý den, za majitele budov na ulici Janáčkova nedaleko Stodolní prosím o umístění odpadkového koše, ulice vypadá obzvlášť po víkendu vždy nechutně a lidé pohazují odpadky a nedopalky na parapety obchodů a chodníky.

13.06.2018

Řešení:

Dobrý den,

případnou instalaci odpadkových košů v dané lokalitě zvážíme.

Děkujeme za Váš podnět.

Suchý strom – ul. Dobrovského

11.06.2018

Zadání:

Suchý strom- dost vysoký-asi jasan. Nachází se na ul. Dobrovského |Ostrava Přívoz přímo u cesty.

13.06.2018

Řešení:

Dobrý den,

suchá dřevina je zařazena do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny k rozhodnutí. Následně bude podána žádost o souhlas s odstraněním dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Orgán ochrany přírody při rozhodování ve věci postupuje dle lhůt, stanovených správním řádem. Je prováděna průběžná kontrola zeleně a zjištěné nedostatky jsou následně odstraňovány.

Houpačky na Fifejdách

07.06.2018

Zadání:

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Proč malá radnice dbá tolik o bezpečnost občanů a hlavně děti a nechá sundat všechny houpačky, které byly vyuzivany dětmi a sama si nechá na svém pozemku hned naproti radnice houpačky zavěšené taktéž na stromech a tektez bez jakékoliv certifikace? Proč se používá dvojí metr? Komu vadí děti? Proč malé radnici nevadí Krajina alias Indiánské městečko? To taky není certifikované, hrají si tam děti a radnice to vyřešila cedulku vstup na vlastní nebezpečí.

Všechny 3 místa, obě dvě lokality jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a ve správě je má Městský Obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Uvidím, jestli bude příspěvek smazán v rámci cenzury nebo zveřejněn.

07.06.2018

Řešení:

Dobrý den.

Pozemek parc.č.405/8, který je zmiňován, je součástí soudního sporu ohledně obchodního domu Ostravica, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zde zajišťuje pouze běžnou údržbu. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Ostravy, je tedy na rozhodnutí vlastníka, co na svém pozemku povolí či nepovolí, a jak bude řešit event. situaci vzniklou úrazem apod. Kdyby byl pozemek svěřen do správy městskému obvodu, houpačky, konstrukce se schody apod. by byly ihned odstraněny, resp. nikdy by nebyla jejich instalace povolena.

Minikrajina vznikla v 80. letech minulého století, tj. v jiné době za jiných podmínek. Jedná se o atypickou záležitost, ve spolupráci s autorem díla, Kurtem Gebauerem, je připravována její rekonstrukce naším investičním oddělením.

Rozbité sklo – ul. Ahepjukova

07.06.2018

Zadání:

Dobrý den,

Na chodníku vedle hřiště za domem Ahepjukova 7 jsou rozbité 2 lahve a jsou tam zelené střepy.

Prosím o úklid.

Děkuji a s pozdravem

13.06.2018

Řešení:

Dobrý den.
Sklo bylo uklizeno pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Betonové zábrany – ul. Biskupská

07.06.2018

Zadání:

Dobrý den, prosím o nápravu posunutých bloku chránících veřejné osvětlení na adrese Biskupska 10,Moravská Ostrava, bloky z části bráni vjezdu do garáži. dekuji

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět byl předán správci veřejného osvětlení, Ostravským komunikacím, a.s., do jejichž kompetence tato záležitost spadá.

Děkujeme za Váš podnět.