Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 3

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Neudržovaná plocha po drahé opravě

08.08.2018

Zadání:

Dobrý den,

asi před třemi týdny jsem všude četl, jak je já zvelebena piazetta u Komerční banky na Nádražní ulici. V sobotu jsem se tam na to šel podívat a byl jsem nepříjemně překvapen. Ležely tam palety s dlažbou, cca 3 m okolo lavičky centimetrova vrstva špíny, ptačího trusu ( i na lavičce) a opadaného suchého listí. V ozdobných mřížích již roste plevel. Dneska ráno je to podobné!!!
Proč, když se za naše peníze něco postaví, se to neudržuje a pak je to horší než před opravou?

S pozdravem

08.08.2018

Řešení:

Dobrý den,

v nedávné době bylo ze strany zhotovitele stavby prováděno odstraňování vad a nedodělků, v současné době jsou práce ukončeny a veškerý materiál byl z plochy odstraněn. Zároveň byl vznesen požadavek na provádění běžné údržby Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Propad vozovky – ul. Bieblova

02.08.2018

Zadání:

Na ulici Bieblova souběžnou s ul. Nádražní dochází k propadání vozovky. Otvor se zvětšuje, je zde velké nebezpečí úrazu.

06.08.2018

Řešení:

Dobrý den,

závada byla opravena.

Děkujeme za Váš podnět.

Lavičky – Fifejdy

02.08.2018

Zadání:

Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat kam zmizely lavičky v parčíku na Fifejdách II, mezi základní školou Gen. Píky a zdrav. střediskem. Taky nejsou u Armády spásy. Pokud byly odcizeny, měly by se nahradit.

10.08.2018

Řešení:

Dobrý den,

k odstranění laviček došlo na základě opakujících se stížností občanů dané lokality. Na těchto lavičkách se shromažďovali nepřizpůsobiví občané, kteří zde konzumovali alkoholické nápoje, či prováděli jiné nevhodné chování ve veřejném prostoru. Na tuto situaci byla upozorněna Městská policie Ostrava. Ani zvýšeným dohledem MPO se situace nezlepšila, z tohoto důvodu došlo k odstranění laviček.

Nepořádek při rekonstrukci – ul. Fügnerova

01.08.2018

Zadání:

Při rekonstrukci na adrese Fügnerova 818/8 nechávají každý den nepořádek na ulici. viz foto. Stavební sut hází do všech kontejnerů !!! to už s nima není normální, jedná se obyt nahoře. prosím řešte tp

06.08.2018

Řešení:

Dobrý den,

odbor stavebního řádu a přestupků, dne 3.8.2018 provedl místní šetření. V dané lokalitě nebylo zjištěno žádné znečištění.

Výkopové práce – ul. Mánesova

26.07.2018

Zadání:

Dobrý den přeji. V letních měsících se prováděly na Mánesové ulici výkopové práce. Potrubí již jsou zahrnuta. Bohužel zůstala na silnici spousta prachu, který se hlavně víří při průjezdu auty. Jak bude dále postupováno? Je možné do úpravy silnice asfaltem provádět alespoň čištění jednoho pruhu silnice vozy? Děkuji.

26.07.2018

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět jsme postoupili investorovi stavby.