Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 2

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Chybějící odpadkové koše a nepořádek – ul. Gen. Janouška, Gen. Píky

18.09.2018

Zadání:

Generála Janouška vnitřní prostor pod umělým kopcem-chybí koš, další zmizel na začátku Gen.Janouska před parkovištěm.
Nepořádek u vietnamského obchodu a parčíku v blízkosti školky Generála Píky.

18.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

odpadkové koše budou doplněny. Lokalita je uklízena každodenně. Jedná se o porušování veřejného pořádku neukázněností některých občanů, při zjištění takovéhoto jednání může kdokoliv kontaktovat Městskou policii Ostrava na telefonním čísle 156.

Děkujeme za Váš podnět.

Velkoobjemové kontejnery

18.09.2018

Zadání:

Dobrý den,

kdy prosím budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad – okolí ul. dr. Malého 51 / Sportovní 14-16. Děkuji.

18.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

velkoobjemové kontejnery se budou rozmísťovat v městském obvodu MOaP, v termínu 26. – 30. 11. a 10. – 14. 12. 2018, přesná lokalizace prozatím nebyla stanovena.
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů naleznete na našich webových stránkách https://moap.ostrava.cz/cs/obcan/sberne-dvory/vk.

Každý občan má možnost využít sběrné dvory OZO Ostrava, kde je uložení velkoobjemového odpadu poskytováno občanům zdarma, http://www.ozoostrava.cz/sluzby-pro-obcany-a-obce/komplexni-system-nakladani-s-komunalnimi-odpady/sberne-dvory.

Parkující dodávka v zákazu stání – ul. Ahepjukova

17.09.2018

Zadání:

Zdravím.
Na ulici Ahepjukova 11 až 13 často parkuje dodávka přímo v zatáčce a v zákazu stání.Brání to ve výhledu a ještě k tomu je tam zóna se zákazem stání nákladních aut a značka stání pouze na vyznačených parkovištích.

17.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět byl předán k řešení Městské policii Ostrava, do jejíž kompetence daná záležitost spadá.

Parkující vozidlo – ul. Gen. Janouška

17.09.2018

Zadání:

Dobrý den.
Na ulici gen.Janouška již delší dobu parkuje bourané auto.Jestli to je vrak či ne,o tom se nechci bavit.Nemá registrační značky.Ale hlavně parkuje v placené zóně.O tom,zda má parkovací kartu,můžeme pochybovat,jelikož nejde přečíst a vozidlo nemá SPZ,takže nelze zkontrolovat.
Co dělá městská policie,kontroluje tyto karty?

17.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět byl předán k řešení Městské policii Ostrava, do jejíž kompetence daná záležitost spadá.

Rekonstrukce ul. Jurečkova

13.09.2018

Zadání:

Rekonstrukce ulice Jurečkova, před GVUO se blíží ke konci a již nyní je vidět poškození (pravděpodobně špatnou pokládkou) velkoformátové dlažby, minimálně na 20ks. Ptám se, investor tenhle šlendrián přebere? Bude to další ostuda, tak jako na náměstí TGM?

21.09.2018

Řešení:

Dobrý den,

stavba dosud nebyla převzata. Dodavatel postupně odstraňuje závady dlažby.