Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 130

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Komenského sady – volný pohyb psů

23.01.2017

Zadání:

Dobrý večer, ráda bych upozornila na nefunkční tabulky o volném pohybu psů v Komenského sadech. Tabulky nejsou vidět, špatně napsané, stále vznikají Konflikty mezi volné probíhajícími psy. Bylo by dobré tabulky obnovit a zcela jasné naznačit pravidla.

Řešení:

Dobrý den, po prohlídce jsme neshledali žádné nedostatky, vše je řádně označeno. Mimo cedulek s nápisem – Volný pohyb psů povolen, jsou tam navíc mapky, kde je zřetelně vymezený prostor pro volný pohyb psů.

Ostrčilova – kontejnery

18.01.2017

Zadání:

Po úpravě kontejnerového stání u DDM Při ul. Ostrčilova, jsou již přes 2 měsíce kontejnery na sklo odstaveny na trávě. Nechť pracovníci OZO dané kontejnery přemístí zpět na místo jim určené. Děkuji

 

Řešení:

Podnět byl předán pracovníkům společnosti OZO. Kontejnery budou v nejbližší době přemístěny na určené místo do ohrádky.

Nefunkčnost betonových zábran

18.01.2017

Zadání:

Dobrý den,

rád bych Vás upozornil na nefunkčnost betonových zábran, jenž mají zabránit vjezku k jednotlivým vchodům obytného bloku Nádražní 54-64 a tím ničení betonové dlažby a travnatých ploch. Kokrétně se jedná o betonové kůly u vchodu Nádražní 58 (viz. foto). Jejich saoučasná instalace umožnuje jejich přemístění, jak je patrno z fotografie = absolutní nefunkčnost, neboť po jejich umístění, tak, aby zabraňovaly přístupu vozidly k jednostlivých vchodům jsou během pár dnů odsunuty na travnatou plochu. Mám za to, že 10 metrů, které dělí obytný blok od pojízdné komunikace není taková vzdálenost, aby bylo nutné s automobilem se dopravit až ke dvěřím domu. Jak má správná instalace těchto betonových zábran vypadat je zřejmé z druhé fotografie, jenž byla pořízena v sousední městské části Fifejdy. Je zřejmé, že s takto instalovanými zábranami nelze svévolně a jednoduše manipulovat. Tímto Vás žád ám, aby inkriminované zábrany u obytného domu Nádražní 58 byly rovněž takto instalovány. Děkuji

Řešení:

Tato závada byla zařazena do plánu technických služeb. Betonové zábrany budou vráceny na původní pozice, tak aby bránily vjezdu na chodník. Jsou opakovaně posunovány neukázněnými občany.

Husova chodník

18.01.2017

Zadání:

Na ulici Husova před budovou finančního úřadu je v celé délce chodník poškozen – jakoby se nadzvedla dlažba potrubím. Nejen že je to tak na zakopnutí ale hlavně nemůže být nějaký problém s trubkama? Chodník také není vydlážděn v celé délce. Něco tam opravovali a už se neobtěžovali položit zpět dlažbu.

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Nejedná se o důsledek špatně provedené opravy, ale původní stav. Do budoucna zvážíme zařazení do plánu na celkovou rekonstrukci.

MŠ Lechowiczova – listí

18.01.2017

Zadání:

Dobrý den. Kolem plotu MŠ Lechowiczova je stále plno neuklizeného listí od podzimu. Někteří pejskaři tam mají v oblibě venčit pejsky. Pak mají určitě radost rodiče dětí, které se v tom brouzdají. Děkuji za úklid listí.

 

Řešení:

V současnosti vzhledem k počasí nelze pokračovat ve vyhrabávce listí. Listí bude  uklizeno jak nám to klimatické podmínky dovolí.