Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 127

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

odpadkový koš

10.02.2017

Zadání:

Obracím se na vás s prosbou o zajištění odpadkového koše na autobusovou a trolejbusovou zastávku Most M. Sýkory ve směru na Hranečník tj. u bývalé VZP Ostrava. Myslím si, že na každé zastávce by toto mělo být samozřejmostí, aby si lidé nemuseli své odpadky dávat na zem. Rovněž by tato zastávka, kde je velký pohyb lidí, si zasloužila lepší prostředí, vymalování místa, lavičku pro starší apod. Toto by mělo být prioritou města. Doufám, že má připomínka bude vyslyšena k všeobecné spokojenosti. Děkuji a přeji hezké dny.

Řešení:

Na této zastávce není možno umístit lavičku ani vymalovat okolní prostor, přilehlé nemovitosti a s nimi spojené podloubí je soukromým majetkem.

Odpadkový koš byl již nainstalován.

 

Zborovská x Jindřichova

09.02.2017

Zadání:

Dobrý den, prosím o řešení problému z dnešního dne, který se opakuje vždy při odjezdu a příjezdu žáků ZŠ a MŠ na ozdravné pobyty a pod. Autobusy a auta rodičů znemožní průjezd přibližně na hodinu Zborovské ulice a výjezd majitelů garáží.(jedná se o křižovatku ulic Zborovská a Jindřichova a přístupovou cestu ke všem garážím u bývalého hotelového domu Jindřich). Řidiči nerespektují dopravní značení, stojí v protisměru, v zákazu stání, v zákazu zastavení, ve výjezdu z garáží. Městská policie řeší tento problém vždy jen domluvou a z tohoto důvodu řidiči neustále porušuji dopravní předpisy.

Děkuji za spolupráci při řešení tohoto problém.

Řešení:

Dobrý den, dodržování dopravních předpisů je v kompetenci Policie České republiky a Městské policie Ostrava, nikoliv městského obvodu.

Zelená – schůdnost chodníku

09.02.2017

Zadání:

Dnes 6.2. je celá Ostrava jedno velké kluziště. Jste schopni zajistit,aby cesty a chodníky byly ráno schůdné,abychom se dostali bezpečně do práce a k lékaři ? Bydlím na ulici Zelená a nejde projít bez rizika. Za Vaši pohotovou práci předem děkuji, s pozdravem

Řešení:

Dobrý den,

při kontrole stavu zmiňované komunikace na ul. Zelená v posledním úseku byly zjištěny závady a nedostatky zimní údržby.

Tato závada byla způsobena špatným technickým stavem, kdy i přes standardně prováděnou zimní údržbu se jeví stav schůdnosti chodníku ne zcela dostatečný. 

V návaznosti na toto zjištění byla tato část chodníku dnes v dopoledních hodinách opětovně proplužena a chemicky ošetřena.

 

Vyházený obsah popelnic

09.02.2017

Zadání:

Dobrý den, neustále máme problém s vyházeným odpadem z popelnic na Biskupské ulici u Ostravské brány. Situace se pořád opakuje a už nás nebaví ranní nepořádek uklízet. V noci je okolo parkoviště klid, takže je to ideální místo na prohrabování. Přeci jen je to ale širší centrum města, takže přes den dělají roztahané odpadky ostudu. Bylo by možné tento problém nějak trvale vyřešit? Co třeba podzemní kontejnery? To by mohlo ulevit i lidem, kteří mají přímo nad popelnicemi okna a hlavně v létě musí bojovat se zápachem z 5 dní nevyvezených kontejnerů. Na koho se nejlépe obrátit pro nějaké řešení?

Ještě bych chtěl poprosit jestli se můžete podívat i na ostrůvek „zeleně“ u křižovatky Biskuspká/Havlíčkovo nabřeží. Je to taková nehezká směs odpadků, suti a plevele (a to už několik let). Vůbec celá tato část (trojúhelník Ostravská brána, restaurace U řeky a ten ostrůvek) je taková neutěšená. S podivnými betonovými bloky a reklamní plochou, která brání průchodu, s nefunkčním semaforem, mnoha druhy chaoticky vyskládané dlažby, vyházenými popelnicemi a téměř žádnou zelení.

Na závěr ještě přidám poznámku, že za poslední týden co nasněžilo, tady před Ostravskou bránou ani za (chodník mezi domem a hradbami), nebyl městem odklizen sníh. Úklid sněhu na parkovišti, příjezdových cestách a v prostoru za kostelem jsme si zase museli obstarat vlastními silami.

Řešení:

Dobrý den,

Problém s vyházeným odpadem okolo kontejneru – bohužel se jedná o neukázněnost některých občanů. Upozorníme městskou policii, aby zvýšila četnost kontrol této lokality.

K podzemním kontejnerům – tato problematika je upravena Pravidly odboru ochrany životního prostředí pro budování podzemních stanovišť závěsných kontejnerů na tříděný komunální odpad, která byla vypracována odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy a jsou platná od 1. 1. 2016. Podle těchto pravidel se podzemní stanoviště závěsných kontejnerů budují za účelem třídění komunálního odpadu a pouze v místech, kde dosud není zajištěn svoz tříděných odpadů prostřednictvím klasických nádob.

Ve Vámi zmiňované lokalitě svoz tříděných odpadů prostřednictvím klasických nádob zajištěn je, proto není možné podzemní kontejnery vybudovat.

Odklízení sněhu z parkoviště – tato plocha spadá pod neudržované komunikace dle nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Chodník za Ostravskou bránou (mezi domem a hradbami) – bude zařazen do zimní údržby.

Vámi zmiňovaný ostrůvek zeleně včetně rozestavěné stavby se nachází na soukromém pozemku.

Semafory jsou ve správě společnosti Ostravské komunikace a.s.

Stodolní – podchod

03.02.2017

Zadání:

Podchod na Stodolní ulici u železniční zastávky (Stodolní 26) je zalitý vodou, voda neodtéká , bud je zamrzlý odpad , nebo nefunguje čerpadlo v podchodu.

 

Řešení:

Opraveno a odčerpáno v pátek 3.2.2017.