Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Přeplněné kontejnery – ul. Karolíny Světlé

18.08.2017

Zadání:

Dobrý den, prosím o pomoc. Nájemníci domu č. 649/5 na ulici K. Světlé neustále přeplňují kontejnery před naším domem. Jak k tomu přijdeme my, kteří platíme poplatky za odpady a nemáme kam dávat naše odpadky a Ti, kteří neplatí je plní.

Řešení:

Čeká na vyřešení

Nepořádek – vnitroblok Sadová, Hrušovská

16.08.2017

Zadání:

Nepořádek ve vnitrobloku Sadová Hrušovská u kontejneru

17.08.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Nepořádek byl uklizen pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Nepořádek u popelnic – ul. Engelmüllerova

16.08.2017

Zadání:

Dobrý den,

u popelnic na Engemüllerově ulici v Moravské Ostravě je nepořádek u popelnic – staré křeslo. Jelikož přilehlá ulice Repinova je nově opravena vypadá to nevhodně. Děkujeme za úklid.

17.08.2017

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Nepořádek byl uklizen pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Uvolněná obruba – tramvajová zastávka Důl Jindřich

15.08.2017

Zadání:

Poškozená a uvolněná obruba tramvajového ostrůvku na zastávce důl Jindřich. Již přes měsíc je uvolněný kus obrubníku pouze osazen na své původní místo, hrozí přesunutí do komunikace a tím způsobení škody projíždějícím vozidlům. Prosím, o upozornění DPO a nápravu. Děkuji

17.08.2017

Řešení:

Dobrý den,

Váš podnět byl předán Dopravnímu podniku Ostrava, a.s.

Uschlé stromy – ul. Žerotínova, Ostrčilova

15.08.2017

Zadání:

Uschlé stromy u polského domu (viz.foto) a před základní školou Ostrčilova v počtu 3ks.

17.08.2017

Řešení:

Dobrý den,

stav těchto dřevin je nám znám.

Suché dřeviny jsou zařazeny do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny  k rozhodnutí. V případě vyjádření souhlasu rady s kácením dřevin, bude následně podána žádost o souhlas s odstraněním dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. S dřevinami bude naloženo dle rozhodnutí orgánu ochrany přírody, který při rozhodování ve věci postupuje dle lhůt, stanovených správním řádem. 

Děkujeme za Váš podnět.