Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Skládka – ul. Božkova

23.10.2017

Zadání:

Nedaří se mi z nějakých důvodů vložit příspěvek přes aplikaci čistota v MOAP. Prosím o zajištění odvozu velké skládky z tamní armády spásy. Leží tam více jak měsíc a nic se stále neděje. Jezdí nám tam seriózní zájemci o bydleni a takové věci je naprosto odradí. Nikdo normální nechce žít ve svinčíku.

Děkuji za zpětnou vazbu.

23.10.2017

Řešení:

Dobrý den.

Situace ohledně této konkrétní skládky je nám známa, čekalo se na přidělení kontejnerů na nepovolené skládky z Magistrátu města Ostravy. Již byla zlikvidována část této skládky, k úklidu celé skládky dojde do konce měsíce října 2017.

Jedná se o neukázněnost některých občanů, bohužel není v našich silách uklízet vzniklé skládky každý den. V poslední době zakládají někteří občané nepovolené skládky velice často, o této problematice je informována Městská policie Ostrava s požadavkem na zvýšení četnosti kontrol v lokalitě. Každý občan může při zjištění tohoto nekalého jednání neprodleně kontaktovat Městskou policii Ostrava či Policii České republiky, kteří jsou kompetentní tyto situace ihned na místě řešit.

Děkujeme za Váš podnět.

Častý výskyt skládek – ul. Božkova a okolí

23.10.2017

Zadání:

Dobrý den,
bydlím v podnájmu v Ostravě-Přívozu, ul. Božkova 81 a už dlouho mne zde trápí nepořádek a „mini skládky“, které zde vytvářejí pravidelně romské rodiny. Jedna je již cca 3 týdny na začátku ulice naproti „armády spásy“(viz foto). V ulici se objevují hlodavci volně pobíhající mezi kontejnery a nepořádkem pohozeným na ulici. Žádná komunikace s rodinami nepomáhá k nápravě. Jsou naprosto lhostejní v tom lepším případě, jinak hrubí a sprostí v tom běžném. Problém je zde v podstatě stabilní. Přesto, že sem zajíždí městská policie nejsou učiněny ze strany obce žádné kroky k nápravě.
Dle mého není terénními pracovníky obce dostatečně konána kontrola v této části města. Další věcí je, že vlastníci domů, kteří je pronajímají romským rodinám se nestarají o to, aby jejich podnájemníci dodržovali jednoduchá pravidla k udržení slušného prostředí k bydlení. Proč také, oni zde nebydlí.
Určitě je také velkým problémem to, že takové množství dětí nemá žádné místo ke sportování nebo zábavě. Potom všechny činnosti vykonávají na ulici, včetně hraní fotbálku uprostřed silnice, bez jakékoliv starosti jejich rodičů.
Žádám Vás touto cestou o přijetí kroků k udržovaní pořádku v této části města, dále navázání komunikace s vlastníky domů a prověření plnění jejich povinností.Také zvážení vybudování hřiště v této části obce, aby nedocházelo k nebezpečným situacím na komunikacích pro motorová vozidla, ať už je to ul. Palackého, Božkova nebo některá z dalších bočních ulic. Pokud jsou již takové kroky zahrnuty do územního plánu obce, prosím o jejich odkaz.

S pozdravem

Řešení:

Čeká na vyřešení

Suché stromy – ul. Ahepjukova

19.10.2017

Zadání:

Dobrý den.

Na ulici Ahepjukova v Moravské Ostravě jsou již delší dobu vyschlé stromy – jehličnany.

Jeden strom je přes cestu naproti domu Ahepjukova 1 a další dva přes cestu naproti domů Ahepjukova 3,5. Prosím o posouzení a zařazení ke skácení.
Děkuji.

19.10.2017

Řešení:

Dobrý den,

stav těchto dřevin je nám znám.

Suché dřeviny byly zařazeny do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny  k rozhodnutí. Rada, jako vlastník dřeviny, vyslovila souhlas s kácením dřevin, byla podána žádost o souhlas s odstraněním dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. S dřevinami bude naloženo dle rozhodnutí orgánu ochrany přírody, který při rozhodování ve věci postupuje dle lhůt, stanovených správním řádem.

Děkujeme za Váš podnět.

Nepořádek – ul. Božkova, zadní Přívoz

18.10.2017

Zadání:

Dobrý den,
posílám foto již asi měsíc trvající situace na ulici Božkova v Ostravě Přívoze, naproti domu č. 44/70. Dle sdělení příbuzných, kteří na ul. Božkova žijí, jedná se snad o vystěhování toho domu z vážných hygienických důvodů !!! Celá lokalita zadního Přívozu je již totálně zdevastovaná, tak zřejmě je úplně jedno, kde a co se bude válet !!! Život pár zbývajících normálních a slušných lidí, kteří zbyli z mnoha těchto původních obyvatel, nyní již celá léta nucených žít v setrvalém svinčíku, zřejmě nikoho nezajímá. Obdobné „hygienické skvosty“, již bez fota, lze nalézt i po trase v téže ulici opačným směrem. Myslím si, že stav pořádku v této lokalitě, a nejen ten, s ohledem na složení obyvatel této lokality a způsob jejich života by měly příslušné orgány monitorovat pravidelně samy bez toho, aby na to musely být upozorňovány občany.

S pozdravem

23.10.2017

Řešení:

Dobrý den.

Situace ohledně této konkrétní skládky je nám známa, čekalo se na přidělení kontejnerů na nepovolené skládky z Magistrátu města Ostravy. Již byla zlikvidována část této skládky, k úklidu celé skládky dojde do konce měsíce října 2017.

Jedná se o neukázněnost některých občanů, bohužel není v našich silách uklízet vzniklé skládky každý den. V poslední době zakládají někteří občané nepovolené skládky velice často, o této problematice je informována Městská policie Ostrava s požadavkem na zvýšení četnosti kontrol v dané lokalitě. Každý občan může při zjištění tohoto nekalého jednání neprodleně kontaktovat Městskou policii Ostrava či Policii České republiky, kteří jsou kompetentní tyto situace ihned na místě řešit.

Děkujeme za Váš podnět.

Nepořádek – most OC Forum Nová Karolina

18.10.2017

Zadání:

Dobrý den, nepořádek je u Karoliny den co den, uklízí se jen málokdy. Prosím, posílit úklid a dát konečně nějaký koš, lidé se chovají opravdu jako čuňata.

18.10.2017

Řešení:

Dobrý den,

úklid v okolí OC Forum Nová Karolina je prováděn denně v dopoledních a odpoledních hodinách, bohužel se jedná o neukázněnost některých občanů. Případnou instalaci koše zvážíme.

Děkujeme za Váš podnět.