Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Suchý strom – ul. Bachmačská

16.11.2017

Zadání:

Dobrý den.

Váš web pro vkládání příspěvků občanů má asi nějaký problém, nejde mi vložit příspěvek, proto vás kontaktuji takto.

Na pozemku č.1242/44 ul. Bachmačská roste borovice, která je ve velmi žalostném stavu. Dokola je obrostlá cizopasnou rostlinou, pod jejíž váhou se strom naklání a svými kořeny zvedá obrubník. Při silnějším větru se nahýbá a hrozí její vyvrácení. Strom je dlouhodobě neudržován a ze 3/4 má suché větve. Proto považuji za vhodné tento strom skácet.
Děkuji za rychlé řešení.
S pozdravem

Řešení:

Čeká na vyřešení

Velkoobjemové kontejnery – ul. S. K. Neumanna

15.11.2017

Zadání:

Dobrý den!

Za nájemníky našeho domu se ptám, zda v nejbližší domě bude v naší blízkosti nebo přímo na ul. S.K.Neumanna 8 přistaven velký kovový kontejner na odpad? Někteří nájemníci potřebují vyhodit staré desky, police a nějaké části starého nábytku.

Předem děkuji za odpověď.

16.11.2017

Řešení:

Dobrý den,

letošní kvóta kontejnerů, které nám Magistrát města Ostravy přiděluje, je již vyčerpána. Zatím nebylo stanoveno množství přidělených kontejnerů na rok 2018. Z těchto důvodů není v současné době plánováno přistavení velkoobjemového kontejneru na ulici S. K. Neumanna.
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů je uveřejňováno na našich webových stránkách www.moap.ostrava.cz, v sekci Občan – Potřebuji si vyřídit, také bývá uveřejňováno v měsíčníku Centrum.

Občané mají možnost využít placených služeb společnosti OZO Ostrava s.r.o., která se svozem a likvidací odpadu zabývá. Také mohou sami odvézt objemný odpad z domácnosti do sběrného dvora – tato služba je bezplatná. Veškeré informace týkající se uložení objemného odpadu naleznete na webových stránkách www.ozoostrava.cz.

Nepořádek – v blízkosti OC Nová Karolina, ul. Místecká

15.11.2017

Zadání:

Situace u Karoliny je stále neutěšená, odpadky se vrší kolem ní i v kolejišti, za chvíli tam místo trávy bude skládka. Místeckou taky nikdo neuklízí.

16.11.2017

Řešení:

Dobrý den.

Váš podnět týkající se nepořádku v blízkosti kolejiště byl předán majiteli pozemku, jímž jsou České dráhy, a.s.

Ulice Místecká – pozemky ve správě městského obvodu jsou pravidelně uklízeny pracovníky Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. dle stanoveného harmonogramu prací.

Děkujeme za Váš podnět.

Poškozené zábradlí, chodníky – Fifejdy

15.11.2017

Zadání:

Dobrý den, někdo doslova zdemoloval zábradlí a ujel. Dále upozorňuji na to, že už delší dobu si jezdí řidiči po různých chodnících, které na to nejsou vůbec stavěny, protože jsou prostě líní ujít 30 m od parkoviště, takže třeba na Fifejdách je spoustu ochranných sloupků zdemolováno, i nové chodníky jsou propadlé, a trávník místy vypadá jako oraniště. Můžete s tím něco prosím udělat?

jedna fotografie

Řešení:

Čeká na vyřešení

Rozježděné travnaté plochy – ul. Josefa Lady

15.11.2017

Zadání:

Dobrý den, nejedná se o problém čistoty, ale poničených travnatých ploch v ul. J.Lady, resp. u zadních traktů domů ul. Zborovská. Neustálým najížděním a „parkováním“ vozidel jsou místo trávy vyježděné, rozbahněné a 15 cm hluboké koleje, které se stále zvětšují do hloubky i šířky a drží se v nich voda, což je nejenom neestetické, ale i zdraví škodlivé (zejména v létě). Přestože se jedná o přestupky řidičů těchto aut, MěP je řeší zřejmě jen na „udání“, protože jinak by nebylo možné, aby vozidla zde bez problémů stála celé všední dopoledne nebo celý víkend. Pokud tyto pozemky nepatří městské části, určitě se najde ve spolupráci s vlastníkem řešení (zasypat, urovnat, tři dřevěné kolíky s páskou). A pokud byste náhodou nevěděli, co je to za travnaté plochy, tak přesně ty, na které umísťujete velkoobjemové kontejnery na odpad…

Řešení:

Čeká na vyřešení